AFF Cup-Văn Quyết bán đấu giá áo vô địch AFF Cup, mua khẩu trang, đồ bảo hộ giúp chống dịch COVID-19