Adriano Schmidt-Ông Park chọn trung vệ Việt kiều để gây bất ngờ cho Thái Lan