Adele-Dàn mỹ nhân đua nhau hở bạo khoe da thịt giữa giá rét, Adele lộ bằng chứng đã đính hôn?