AC Milan-Ibrahimovic: 'Tôi đã đánh giá thấp Inter'