AAG-Cáp quang AAG gặp sự cố, người dùng Internet khó xem Asiad