á hậu Thảo Nhi Lê-Miss Universe đang 'bất ổn': Ngọc Châu, Thảo Nhi Lê gặp nhiều gian nan khi thi quốc tế?