6HCV Sea game 30-Giành 6 HCV SEA Games, Ánh Viên được thưởng bao nhiêu?