40%-Lượng máy ảnh bán ra trong 2020 đã giảm tới 40%, webcam tăng mạnh gần 360%