39 thi thể trong xe container Anh-Vụ 39 người chết ở Anh: Bí thư Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh lên tiếng