39 thi thể trong container ở Anh-Công bố 2 nghi phạm trong vụ 39 thi thể trong container: Thái độ thách thức cảnh sát và bình thản khi bị khám xét nhà