39 người chết-Thứ trưởng bộ Ngoại giao: Phần lớn các gia đình muốn nhận thi hài, chỉ có số ít muốn nhận tro cốt