3 người tử vong-Vụ 3 người trẻ tử vong trong nhà ở Hà Nội: Tất cả đều có dấu hiệu trầm cảm