2tek-iFixit thử khoan một lỗ nhỏ trên Apple AirTag để móc chìa khóa, kết quả vẫn hoạt động bình thường