25 ca nhiễm Omicron-25 ca nhiễm Omicron, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ rất lớn lan ra cộng đồng