2 quả thận-Tại sao chúng ta có hai quả thận trong khi có thể sống chỉ với một quả?