15 chú chó theo chủ về quê-Trưởng trạm y tế nơi tiêu hủy đàn chó, mèo xin nghỉ việc