13 chiến sĩ hy sinh-Hiện trường vụ sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam