12 con giáp-Sao quả tạ rơi trúng đầu, 3 con giáp này xui xẻo nhất tháng 9 âm lịch