11 người chết-Lũ lớn cô lập nhiều vùng ở Lào Cai, 11 người chết và mất tích