-Đỗ xe gần đống gạch, khi quay trở lại chủ Mazda 'tiền đình' vì nghĩ cách tìm lối thoát