-Tại sao trước lúc 'nhắm mắt xuôi tay' người ta đột nhiên trở nên minh mẫn?