Kinh tế

Vướng 2.593 tỷ khó thu của An Phú, HAGL của bầu Đức lại giải trình UBCKNN

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho rằng, do giới hạn phạm vi kiểm toán nên kiểm toán viên không thể kiểm tra được hết và đánh giá đầy đủ khả năng thu hồi và đưa ra ý kiến ngoại trừ với số phải thu 2.593 tỷ đồng từ nhóm An Phú. Đồng thời, doanh nghiệp của do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) giữ vị trí Chủ tịch HĐQT cho biết, đã hoàn nhập trích lập khoản phải thu trên do khả năng thu hồi của các khoản nợ đã được cải thiện tốt hơn.
Vướng 2.593 tỷ khó thu của An Phú, HAGL của bầu Đức lại giải trình UBCKNN
Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức -PV). (Ảnh: Internet)

Tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam đã có ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn với Đầu tư Bất động sản An Phú với tổng giá trị gần 7.594,8 tỷ đồng. Cụ thể, kiểm toán viên chưa đủ bằng chứng để xác định khả năng thu hồi tổng số dư tính đến ngày 31.12.2019 là 2.593,2 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của PV, nhóm An Phú bao gồm 14 công ty trong đó có Công ty CP Đầu tư Bất động sản An Phú. Trong số tiền 7.594,8 tỷ đồng là công nợ phải thu vào cuối năm 2018 của nhóm An Phú, giá trị chủ yếu tập trung tại Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai (4.551 tỷ đồng) và Công ty CP Lê Me (1.556 tỷ đồng).

Trước những thông tin đã nêu, mới đây, trong văn bản gửi UBCKNN và Sở GDCK TP.HCM nhằm giải trình một số chi tiết quan trọng về ý kiến kiểm toán ngoại trừ mà kiểm toán đưa ra liên quan đến công nợ phải thu ngắn hạn và dài hạn từ các bên liên quan của CTCP Đầu tư Bất Động sản An Phú (Nhóm An Phú) trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018, doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, khẳng định, việc giải trình bổ sung này nhằm giúp cho cổ đông và các nhà đầu tư nhận thấy rõ hơn diễn biến tích cực của các số liệu.

Ông Võ Trường Sơn – Tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai, cho biết, đối với số dư chưa xác định chắc chắn khả năng thu hồi, Tập đoàn đánh giá đủ khả năng thu hồi. Tuy nhiên, do bị giới hạn phạm vi nên kiểm toán viên không thể kiểm tra được hết và đáng giá đầy đủ khả năng thu hồi trên và đưa ra ý kiến ngoại trừ với số tiền phải thu là hơn 2.593,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp của bầu Đức nhận định, tổng số dư các khoản công nợ phải thu ngắn hạn và dài hạn của nhóm An Phú và tổng ý kiến ngoại trừ về việc xác định khả năng thu hồi trên ý kiến kiểm toán tại thời điểm 31.12.2018 đã có sự cải thiện rõ rệt. Theo đó, tổng nợ phải thu giảm 2.975 tỷ đồng, tổng số ngoại trừ về xác định khả năng thu hồi giảm 1.431 tỷ đồng.

HAGL cho rằng, tình hình thu hồi các khoản công nợ phải thu ngắn hạn và dài hạn từ Nhóm An Phú năm 2018 đã được cải thiện so với năm 2017 và HAGL sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thu hồi công nợ trên trong thời gian tới.

Kết lại, doanh nghiệp của bầu Đức cho biết, nếu vào 31.12.2017, công ty phải trích lập dự phòng một khoản nào đó cho các khoản phải thu này thì đến cuối năm 2018 doanh nghiệp phải hoàn nhập dự phòng một phần do khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu đã được cải thiện.

Theo P.V (Dân Việt)
Loading...