Kinh tế

Vốn điều lệ 3 tỷ nhưng góp 950 tỷ vào Saigon Co.op

Theo Thanh tra TP.HCM, nhiều hợp tác xã có vốn điều lệ chỉ vài tỷ nhưng huy động từ các tổ chức, cá nhân bên ngoài để góp vốn hơn 3.500 tỷ trái phép vào Saigon Co.op.

Vốn điều lệ 3 tỷ nhưng góp 950 tỷ vào Saigon Co.op

Theo Phương Nhi - Việt Đức (Tri Thức Trực Tuyến)

https://zingnews.vn/von-dieu-le-3-ty-nhung-gop-950-ty-vao-saigon-coop-post1115152.html
Loading...