Kinh tế

Tập đoàn dầu khí Việt Nam đạt doanh thu hơn 685.000 tỷ đồng

Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch cả năm 4 chỉ tiêu quan trọng, gồm: Gia tăng trữ lượng dầu khí; tổng doanh thu toàn Tập đoàn; nộp Ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn và lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn.

Theo đó, 11 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 685,01 nghìn tỷ đồng, vượt 11,9% kế hoạch năm. Dự kiến cả năm đạt 708,5 nghìn tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn ước đạt 97,21 nghìn tỷ đồng, vượt 11,1% kế hoạch năm. Dự kiến cả năm đạt 104 nghìn tỷ đồng, vượt 18,8% kế hoạch năm.

Tập đoàn dầu khí Việt Nam đạt doanh thu hơn 685.000 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Tập đoàn đã sản xuất 20,61 tỷ kWh điện; 1,416 triệu tấn đạm và 10,523 triệu tấn xăng dầu. Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai theo kế hoạch đề ra; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết. Công tác truyền thông và xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đời sống doanh nghiệp, góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu Petrovietnam, tạo sự đồng thuận xã hội đối với vai trò, vị trí của Tập đoàn và đánh giá khách quan của dư luận về nỗ lực, đóng góp của người lao động Dầu khí.

Các đơn vị sản xuất như: VSP, PVEP, Rusvietpetro, Biển Đông POC Để đạt được những kết quả trên, ngay từ tháng 11 và 12/2018, Tập đoàn đã xác định rõ mục tiêu phát huy tối đa và hiệu quả mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019; Ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 258- NQ/ĐU ngày 01/3/2019 của Đảng ủy Tập đoàn về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo V.Khánh (Báo Dân Sinh)

http://baodansinh.vn/tap-doan-dau-khi-viet-nam-dat-doanh-thu-hon-685000-ty-dong-20191208171338949.htm
Loading...