Kinh tế

Phê duyệt phương án cổ phần hóa loạt doanh nghiệp dầu khí

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa tại nhiều công ty con của PVN là PVOIL, PV POWER và hóa dầu Bình Sơn.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV POWER), Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Bán 44,72% cho nhà đầu tư chiến lược tại PVOIL

Tại PVOIL, quyết định nêu rõ, vốn điều lệ của là 10.342,295 tỷ đồng. Trong đó, PVN nắm giữ là hơn 363 triệu cổ phần, chiếm 35,1% vốn điều lệ.

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là hơn 1,8 triệu cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ.

Bán đấu giá công khai là gần 207 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.

462 triệu cổ phần dành bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 44,72% vốn điều lệ.

Nhà đầu tư nước ngoài được tham gia mua cổ phần tại PVOIL với tỷ lệ sở hữu tối đa là 49% vốn điều lệ.

Phê duyệt phương án cổ phần hóa loạt doanh nghiệp dầu khí

Quyết định cũng nêu rõ việc bán cổ phần ra công chúng. Theo đó, giá khởi điểm là 13.400 đồng/cổ phần, được bán theo phương thức đấu giá công khai tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo năng lực tài chính như có nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất tối thiểu 2.000 tỷ đồng, 2 năm gần nhất tính đến thời điểm đăng ký mua cổ phần phải có lãi, không có lỗ lũy kế.

PVN nắm giữ 51% tại PV POWER

Việc cổ phần hóa PV POWER sẽ theo hình thức bán bớt một phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của PV POWER là 23.418,716 tỷ đồng. Trong đó, PVN nắm giữ gần 1,2 tỷ cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là hơn 2,7 triệu cổ phần, chiếm 0,118% vốn điều lệ.

Cổ phần bán đấu giá công khai là 468 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ. Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 676 triệu cổ phần, chiếm gần 29% vốn điều lệ.

Giá bán cổ phần ra công chúng khởi điểm là 14.400 đồng/cổ phần. Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo quy định tại thời điểm thực hiện bán cổ phần.

PVN giữ 43% vốn điều lệ của Lọc hóa dầu Bình Sơn

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn có vốn điều lệ 31.004,996 tỷ đồng. Mức vốn điều lệ nêu trên chưa bao gồm nhu cầu vốn đầu tư cho dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

Phê duyệt phương án cổ phần hóa loạt doanh nghiệp dầu khí - 1
Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn. Ảnh: PVN.

Số tiền PVN đã thực hiện góp bổ sung vốn điều lệ cho Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ được doanh nghiệp này hoàn trả lại cho PVN hạch toán, quản lý theo quy định.

Về cơ cấu vốn điều lệ, PVN nắm giữ hơn 1,3 tỷ cổ phần, chiếm 43% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là gần 6,5 triệu cổ phần, chiếm 0,21% vốn điều lệ; gần 242 triệu cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 7,79% vốn điều lệ.

Sẽ có hơn 1,5 tỷ cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 49% vốn điều lệ. Nhà đầu tư nước ngoài được tham gia mua cổ phần với tỷ lệ sở hữu của nhóm này tối đa là 49% vốn điều lệ theo quy định.

Về bán cổ phần ra công chúng, giá khởi điểm là 14.600 đồng/cổ phần. Thời gian bán cổ phần trong 3 tháng kể từ ngày 8/12.

Việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phải đáp ứng các tiêu chí như: Có năng lực tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm gần nhất đã kiểm toán tính đến thời điểm đăng ký mua cổ phần có lãi, không có lỗ lũy kế.

Nhà đầu tư chiến lược phải có vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính kiểm toán tại năm tài chính gần nhất so với thời điểm chào bán tối thiểu là từ 10.000 tỷ đồng trở lên…

Theo Hiếu Công (Tri Thức Trực Tuyến)
Loading...