Kinh tế

Nợ cơ cấu do dịch Covid-19, ngân hàng được giãn trích dự phòng trong 3 năm

Đến cuối năm 2023, các ngân hàng phải hoàn thành việc trích lập dự phòng 100% đối với toàn bộ dư nợ đã cơ cấu cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trước đó…

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01 về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư của khoản nợ phát sinh trước ngày 10-6-2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính và phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi trong khoảng thời gian từ 23-1-2020 đến 31-12-2021.

Các ngân hàng đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc hoặc lãi theo hợp đồng, thoả thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đồng thời, khách hàng cũng có thể đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và ngân hàng sẽ đánh giá khả năng trả nợ đầy đủ theo thời hạn được cơ cấu.

Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng được thực hiện đến ngày 31-12-2021.

Nợ cơ cấu do dịch Covid-19, ngân hàng được giãn trích dự phòng trong 3 năm
Các ngân hàng sẽ phải trích lập đầy đủ các khoản nợ đã cơ cấu lại đến cuối năm 2023.

Thông tư sửa đổi lần này cũng quy định rõ việc các ngân hàng được quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước 10-6-2020 từ hoạt động cấp tín dụng, mà khách hàng phải trả trong 2 năm 2020-2021 nhưng không có khả năng do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Việc miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng cũng được thực hiện đến 31-12-2021.

Tổ chức tín dụng được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định tại thời điểm gần nhất trước ngày 23/1/2020 đối với số dư của khoản nợ phát sinh trước ngày này thuộc diện được cơ cấu lại, bao gồm cả phần dư nợ đã cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và điều chỉnh nhóm nợ theo quy định trong khoảng thời gian từ 23-1-2020 đến 29-3-2020.

Ngoài ra, ngân hàng cũng được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định với số dư nợ được cơ cấu lại của khoản nợ phát sinh từ 23-1-2020 đến trước ngày 10-6-2020…

Đáng chú ý, về việc giữ nguyên nhóm nợ và phân loại nợ được bổ sung thêm quy định trích lập dự phòng rủi ro, các ngân hàng phải thực hiện trích lập số tiền dự phòng cụ thể đối với toàn bộ dư nợ của khách hàng theo kết quả phân loại nợ đối với phần nợ được giữ nguyên nhóm nợ và kết quả phân loại nợ đối với dư nợ còn lại của khách hàng.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng sẽ phải xác định số tiền dự phòng phải trích đối với toàn bộ dư nợ của khách hàng theo kết quả phân loại nợ nhưng không áp dụng quy định giữ nguyên nhóm nợ. Từ đó, xác định số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung.

Trường hợp số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung dương, các ngân hàng sẽ phải trích bổ sung theo lộ trình trong 3 năm và đến cuối năm 2023 phải trích đầy đủ 100%.

Kể từ 1-1-2024, các tổ chức tín dụng căn cứ quy định của Ngân hàng Nhà nước để phân loại đối với toàn bộ dư nợ, cam kết ngoại bảng của khách hàng, bao gồm cả số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17-5-2021.

Việc ban hành Thông tư 03 sửa đổi Thông tư 01 về tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ được cả ngân hàng và doanh nghiệp chờ đợi trong thời gian qua.

Trước đó, thông tin về định hướng sửa đổi Thông tư 01, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định việc hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó tiếp tục là mục tiêu trọng tâm của ngành ngân hàng.

Theo Thái Phương (Nld.com.vn)


>> Tăng trưởng tín dụng bị siết, ngân hàng vẫn tự tin lãi cao?
>> Vay 1 tỷ mua nhà, bán vội sau 3 năm 'nuôi' ngân hàng vì tai họa không ngờ
>> Vì sao Ngân hàng Nhà nước thận trọng với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng?
>> Một dòng tiền lớn chảy mạnh vào cả kênh ngân hàng và chứng khoán: Nguồn tiền này đến từ đâu?
>> Ngân hàng bảo lãnh 530 tỷ đồng để ông Lê Thanh Thản khắc phục hậu quả


https://nld.com.vn/kinh-te/no-co-cau-do-dich-covid-19-ngan-hang-duoc-gian-trich-du-phong-trong-3-nam-2021040309180405.htm