Kinh tế

Nghệ An: Gần 41.000 hộ nghèo được tiếp cận vốn vay ưu đãi

Tính đến 30/6/2020, gần 41.000 đối tượng hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được tiếp cận tín dụng ưu đãi, với tổng nguồn vốn trên 8.800 tỷ đồng, tăng 504 tỷ đồng so với đầu năm.
Nghệ An: Gần 41.000 hộ nghèo được tiếp cận vốn vay ưu đãi
Hộ nghèo được vay vốn chính sách làm nhà ở.

Một số chương trình có tốc độ tăng trưởng dư nợ tốt như: Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP; cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; cho vay hỗ trợ việc làm, tạo việc làm; cho vay hộ mới thoát nghèo; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn...

UBND tỉnh Nghệ An, chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An làm tốt nhiệm vụ phân bổ nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách; thực hiện tốt công tác huy động nguồn vốn tiền gửi để tập trung giải ngân đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là việc cho vay để phục hồi sản xuất sau dịch bệnh, phối hợp kiểm tra giám sát hoạt động của phòng giao dịch cấp huyện, các tổ chức uỷ thác, đảm bảo nguồn vốn được giải ngân đúng đối tượng, đúng mục đích.

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các địa phương thực hiện hiện tốt Thông tư 17 năm 2016 về việc rà soát, cập nhật bổ sung đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên, để các đối tượng này tiếp cận được với nguồn vốn ưu đãi.

Trên cơ sở thực tiễn nhu cầu vay vốn để kiến nghị Trung ương bổ sung các chương trình vay khác phù hợp, hiệu quả hơn.

Theo PV (Baodansinh.vn)

http://baodansinh.vn/nghe-an-gan-41000-ho-ngheo-duoc-tiep-can-von-vay-uu-dai-20200711103654203.htm
Loading...