Kinh tế

Mỗi người Việt cõng trên lưng khoản nợ 35 triệu đồng

Dư nợ công nếu tính theo số tuyệt đối năm nay ước là hơn 3,4 triệu tỷ đồng, tăng so với con số năm ngoái.

Đây là nội dung trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội  về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.

Theo thống kê, dư nợ công ước thực hiện năm 2017 là 3,128 triệu tỷ đồng; trong khi ấy ước năm 2018 là 3,409 triệu tỷ đồng. 

Như vậy, bình quân mỗi người Việt Nam có số nợ phải gánh là gần 35 triệu đồng. 

Mỗi người Việt cõng trên lưng khoản nợ 35 triệu đồng
Bình quân mỗi người Việt Nam có số nợ phải gánh là gần 35 triệu đồng. 

Theo đánh giá, tỷ lệ nợ công/GDP có xu hướng giảm dần trong các năm gần đây song nợ Chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia lại xu hướng tăng. Cụ thể, nợ chính phủ ước thực hiện năm 2017 là 2,590 triệu tỷ đồng, còn với năm 2018 là 2,892 triệu tỷ đồng. 

Điều này theo Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội mặc dù các chỉ tiêu này vẫn trong giới hạn cho phép song vẫn tiềm ẩn những rủi ro. 

“Vì vậy, đề nghị Chính phủ thực hiện nghiêm các biện pháp đã đề ra để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia”, báo cáo nêu lên.

Về năm 2019, dự kiến bội chi ngân sách Nhà nước khoảng 3,6%GDP (giảm so với mức dự kiến 3,7%GDP của năm 2018), phía Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội bày tỏ đồng tình. 

Tuy nhiên, cơ quan này cũng khuyến nghị phải kiên quyết cắt, giảm nhiệm vụ chi nếu thu không đạt dự toán.

Theo Phương Linh (Dân Việt)