Giải trí

Bóng đá, ca trù, Bà Nà Hill tiếp tục gây sốt cuộc thi thiết kế quốc phục cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019

Sau bộ Bàn Thờ gây choáng váng suốt mấy ngày qua, các nhà thiết kế khắp cả nước đang thể hiện sự sáng tạo không giới hạn qua cuộc thi tuyển chọn trang phục dân tộc cho Hoàng Thùy tham dự Miss Universe 2019.

Bóng đá, ca trù, Bà Nà Hill tiếp tục gây sốt cuộc thi thiết kế quốc phục cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019

Bóng đá, ca trù, Bà Nà Hill tiếp tục gây sốt cuộc thi thiết kế quốc phục cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 - 1

Bóng đá, ca trù, Bà Nà Hill tiếp tục gây sốt cuộc thi thiết kế quốc phục cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 - 2

Bóng đá, ca trù, Bà Nà Hill tiếp tục gây sốt cuộc thi thiết kế quốc phục cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 - 3

Bóng đá, ca trù, Bà Nà Hill tiếp tục gây sốt cuộc thi thiết kế quốc phục cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 - 4

Bóng đá, ca trù, Bà Nà Hill tiếp tục gây sốt cuộc thi thiết kế quốc phục cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 - 5

Bóng đá, ca trù, Bà Nà Hill tiếp tục gây sốt cuộc thi thiết kế quốc phục cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 - 6

Bóng đá, ca trù, Bà Nà Hill tiếp tục gây sốt cuộc thi thiết kế quốc phục cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 - 7

Bóng đá, ca trù, Bà Nà Hill tiếp tục gây sốt cuộc thi thiết kế quốc phục cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 - 8

Bóng đá, ca trù, Bà Nà Hill tiếp tục gây sốt cuộc thi thiết kế quốc phục cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 - 9

Bóng đá, ca trù, Bà Nà Hill tiếp tục gây sốt cuộc thi thiết kế quốc phục cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 - 10

Bóng đá, ca trù, Bà Nà Hill tiếp tục gây sốt cuộc thi thiết kế quốc phục cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 - 11

Bóng đá, ca trù, Bà Nà Hill tiếp tục gây sốt cuộc thi thiết kế quốc phục cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 - 12

Bóng đá, ca trù, Bà Nà Hill tiếp tục gây sốt cuộc thi thiết kế quốc phục cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 - 13

Bóng đá, ca trù, Bà Nà Hill tiếp tục gây sốt cuộc thi thiết kế quốc phục cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 - 14

TH (SHTT)
Loading...Tin mới hơn


Loading...