Giải trí

3 trang phục dân tộc của Hoàng Thùy: 'Cà phê phin sữa đá' độc đáo, 'Vùng đất chín rồng' bị chê tan nát

1 trong 3 bộ trang phục dân tộc "Cà phê phin sữa đá", "Cò", "Vùng đất chín rồng" sẽ được Hoàng Thùy lựa chọn mang đến Miss Universe 2019.

Sau khi xem qua cả ba bộ trang phục, Hoàng Thùy nhận định rằng: "Bản thực tế rất là khác so với bản vẽ mà trước đây Thùy được xem". Không những vậy, một bộ trang phục còn bị Hoàng Thùy nhận xét: "Em không hề thấy nó đẹp và em cũng không thích nó luôn!".

3 trang phục dân tộc của Hoàng Thùy: 'Cà phê phin sữa đá' độc đáo, 'Vùng đất chín rồng' bị chê tan nát

3 trang phục dân tộc của Hoàng Thùy: 'Cà phê phin sữa đá' độc đáo, 'Vùng đất chín rồng' bị chê tan nát - 1

3 trang phục dân tộc của Hoàng Thùy: 'Cà phê phin sữa đá' độc đáo, 'Vùng đất chín rồng' bị chê tan nát - 2
"Cà phê phin sữa đá"

3 trang phục dân tộc của Hoàng Thùy: 'Cà phê phin sữa đá' độc đáo, 'Vùng đất chín rồng' bị chê tan nát - 3

3 trang phục dân tộc của Hoàng Thùy: 'Cà phê phin sữa đá' độc đáo, 'Vùng đất chín rồng' bị chê tan nát - 4

3 trang phục dân tộc của Hoàng Thùy: 'Cà phê phin sữa đá' độc đáo, 'Vùng đất chín rồng' bị chê tan nát - 5
"Vùng đất chín rồng"

3 trang phục dân tộc của Hoàng Thùy: 'Cà phê phin sữa đá' độc đáo, 'Vùng đất chín rồng' bị chê tan nát - 6

3 trang phục dân tộc của Hoàng Thùy: 'Cà phê phin sữa đá' độc đáo, 'Vùng đất chín rồng' bị chê tan nát - 7

3 trang phục dân tộc của Hoàng Thùy: 'Cà phê phin sữa đá' độc đáo, 'Vùng đất chín rồng' bị chê tan nát - 8
"Cò" trên bản vẽ và ra thành phẩm

Tất cả sẽ có trong tập 5 "Road to Miss Universe 2019" với tên gọi "Đột phá thiết kế Trang phục dân tộc" lên sóng vào lúc 20h00 ngày 13/11/2019.

HP (SHTT)

https://sohuutritue.net.vn/3-trang-phuc-dan-toc-cua-hoang-thuy-ca-phe-phin-sua-da-doc-dao-vung-dat-chin-rong-bi-che-tan-nat-d64385.html?demo
Loading...