Đời sống

Người văn minh: Không mượn một món đồ quá 3 lần, đã đến lúc tự bỏ tiền ra mua

Nếu không muốn bị coi thường, hãy chủ động tôn trọng người khác ngay từ đầu, bằng những việc tưởng chừng đơn giản nhất.

Người văn minh: Không mượn một món đồ quá 3 lần, đã đến lúc tự bỏ tiền ra mua

Người văn minh: Không mượn một món đồ quá 3 lần, đã đến lúc tự bỏ tiền ra mua - 1

Người văn minh: Không mượn một món đồ quá 3 lần, đã đến lúc tự bỏ tiền ra mua - 2

Người văn minh: Không mượn một món đồ quá 3 lần, đã đến lúc tự bỏ tiền ra mua - 3

Người văn minh: Không mượn một món đồ quá 3 lần, đã đến lúc tự bỏ tiền ra mua - 4

Người văn minh: Không mượn một món đồ quá 3 lần, đã đến lúc tự bỏ tiền ra mua - 5

Người văn minh: Không mượn một món đồ quá 3 lần, đã đến lúc tự bỏ tiền ra mua - 6

Người văn minh: Không mượn một món đồ quá 3 lần, đã đến lúc tự bỏ tiền ra mua - 7

Người văn minh: Không mượn một món đồ quá 3 lần, đã đến lúc tự bỏ tiền ra mua - 8

Người văn minh: Không mượn một món đồ quá 3 lần, đã đến lúc tự bỏ tiền ra mua - 9
(Còn nữa)

Theo Duy Nam - Đỗ Linh (Soha/Trí Thức Trẻ)




Loading...



Tin mới hơn