Mặc dù vất vả, đối mặt với nhiều hiểm nguy nhưng chắc chắn rằng đa số những người đàn ông này mỗi lần gọi điện về cho gia đình đều cười nói vui vẻ, nói rằng họ có một công việc thuận lợi, cuộc sống đủ đầy và giấu nhẹm đi những khó khăn vất vả để vợ con ở nhà có thể yên tâm hơn. Có lẽ rằng đối với họ, để đánh đổi lấy cơm ngon áo đẹp cho vợ con thì những khó khăn, vất vả này chẳng đáng là gì.