Công nghệ

Cảnh báo: Trong tháng 9/2019, có hơn 2 triệu địa chỉ IP Việt Nam bị trôi nổi trong mạng máy tính ma

Theo báo cáo của Cục An toàn thông tin (ATTT) - Bộ TT-TT, chỉ trong tháng 9/2019 đã có tới 2.015.644 địa chỉ IP Việt Nam bị thả trôi trên mạng máy tính ma. Kết quả này đã thể hiện được hiệu quả của hệ thống an ninh mạng của nước ta sau khi nâng cấp.

Theo thống kê của Cục ATTT, tính đến hết tháng 9/2019 đã ghi nhận 3.943 cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Trong đó, 1.134 cuộc Deface (tấn công thay đổi nội dung), 279 cuộc Malware (phần mềm độc hại), 2.521 cuộc Phishing (lừa đảo). Số lượng địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma trong tháng 9/2019 là 2.015.644 địa chỉ.

Cục ATTT nhận định các số liệu trên đã cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong nước so với cùng kỳ năm 2018; thể hiện sự hiệu quả của các hoạt động nâng cấp hệ thống, hướng dẫn đào tạo, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng cứu sự cố trong lĩnh vực ATTT trên cả nước.

Cảnh báo: Trong tháng 9/2019, có hơn 2 triệu địa chỉ IP Việt Nam bị trôi nổi trong mạng máy tính ma

Tuy vậy, việc nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với những tình huống tấn công mạng luôn là điều cần thiết bởi sự phát triển nhanh chóng, thay đổi liên tục của các hình thức tấn công mạng.

Thời gian gần đây, Cục ATTT, Bộ TT-TT Việt Nam cũng đã xác nhận đang tồn tại một chiến dịch tấn công APT với máy chủ điều khiển đặt bên ngoài lãnh thổ phát tán mã độc quy mô lớn, nhằm vào các hệ thống thông tin Chính phủ và các hệ thống thông tin hạ tầng quan trọng tại nước ta.

Cục ATTT cho biết mã độc được nhóm tin tặc sử dụng trong chiến dịch tấn công APT lần này rất nguy hiểm, đã tấn công vào các cơ quan của Chính phủ, các hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia và người dùng trên mạng Internet Việt Nam. Khi phát tán diện rộng vào Việt Nam, mã độc chủ yếu được lây nhiễm qua đường email, đánh lừa người dùng nhấn vào file word (.doc) đính kèm.

Cục An toàn thông tin hiện đang nỗ lực nhanh chóng khoanh vùng các hệ thống thông tin nghi ngờ bị nhiễm mã độc và phân công các doanh nghiệp hỗ trợ cụ thể việc rà quét, xử lý, bóc gỡ.

Theo Thu Anh (SHTT)

https://sohuutritue.net.vn/canh-bao-trong-thang-9-2019-co-hon-2-trieu-dia-chi-ip-viet-nam-bi-troi-noi-trong-mang-may-tinh-ma-d63141.html
Loading...