Bí quyết sống mà tôi học được ở nhà dưỡng lão: Sự hối tiếc và tất cả những gì chúng ta có chỉ là hiện tại

Bí quyết sống mà tôi học được ở nhà dưỡng lão: Sự hối tiếc và tất cả những gì chúng ta có chỉ là hiện tại

Nếu bạn chưa nhận ra rằng mình sẽ chết và cuộc sống của bạn sẽ chỉ còn quan trọng nếu bạn gây ảnh hưởng đến người khác, điều tôi khuyên bạn nên làm là đến nhà dưỡng lão ở địa phương.