Xót xa bữa cơm của những đứa trẻ vùng cao Đắk Lắk: Chỉ có cơm nguội trộn với ve sầu

Xót xa bữa cơm của những đứa trẻ vùng cao Đắk Lắk: Chỉ có cơm nguội trộn với ve sầu

Không thịt cá, cũng chẳng rau canh, bát cơm của những đứa trẻ vùng cao Đắk Lắk chỉ có những xác ve sầu mà các em bắt được quanh nhà. Hình ảnh bữa cơm thiếu thốn của các em đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.