Gần 100 cảnh sát cơ động bắt kho hàng lậu 10.000 m2 bán online trên Facebook

Gần 100 cảnh sát cơ động bắt kho hàng lậu 10.000 m2 bán online trên Facebook

Chiều ngày 7/7/2020, Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và Cục A05 - Bộ Công an đã tấn công vào 1 kho hàng lậu hơn 10.000m2 tại thành phố Lào Cai.