Bộ Giáo dục xem xét cho học sinh, sinh viên cả nước đi học lại từ 2/3

Bộ Giáo dục xem xét cho học sinh, sinh viên cả nước đi học lại từ 2/3

Bộ GD-ĐT đang xem xét phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 2/3 tới.