Bất ngờ với những ngôi nhà của 'hộ cận nghèo' ở xã có 712 hộ cận nghèo

Bất ngờ với những ngôi nhà của 'hộ cận nghèo' ở xã có 712 hộ cận nghèo

Tận mắt chứng kiến những ngôi nhà thuộc "hộ cận nghèo" ở xã Quảng Lưu (Thanh Hóa), nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ trước sự bề thế, khang trang, thậm chí có nhiều ngôi nhà có thể xem như biệt thự.