Chồng sát hại vợ rồi tự tử bằng nhiều cách không chết

Chồng sát hại vợ rồi tự tử bằng nhiều cách không chết

Mẫu thuẫn lên đỉnh điểm trong lúc tranh cãi, Tài ra tay sát hại vợ rồi áp dụng nhiều cách để tự tử nhưng không thành.