Hoa hồng trên ngực trái tập: Cưỡng hôn rồi bị tát, Bảo chơi bài 'cóc cần' khiến Khuê hoang mang sợ mất

Hoa hồng trên ngực trái tập: Cưỡng hôn rồi bị tát, Bảo chơi bài 'cóc cần' khiến Khuê hoang mang sợ mất

Bảo dường như đã bị 'sang chấn tâm lý' sau khi lĩnh cú tát của Khuê trong Hoa hồng trên ngực trái tập 38.