Bộ Tài chính đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh thêm 2 triệu

Bộ Tài chính đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh thêm 2 triệu

Bộ Tài chính đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu.