‘Tình tay tư’ Vũ - Thư - Nhã - Dũng ra sao trong kết 'Về nhà đi con'?

‘Tình tay tư’ Vũ - Thư - Nhã - Dũng ra sao trong kết 'Về nhà đi con'?

“Về nhà đi con” chỉ còn khoảng hơn 10 tập. Hiện tại, khán giả truyền hình đã bắt đầu bán tán, dự đoán về kết thúc của phim.