Sở thích mặc bikini của Kỳ Duyên và người yêu tin đồn

Sở thích mặc bikini của Kỳ Duyên và người yêu tin đồn

Cả Kỳ Duyên và Minh Triệu đều từng bị nghi ngờ mặc lại bikini của nhau.