Tiếng Sét Trong Mưa tập 43: Con trai sắp bị bắn vỡ sọ, 'mẹ mìn' Thị Bình vẫn cố chấp giữ bí mật vô nghĩa?

Tiếng Sét Trong Mưa tập 43: Con trai sắp bị bắn vỡ sọ, 'mẹ mìn' Thị Bình vẫn cố chấp giữ bí mật vô nghĩa?

Không hiểu tại sao đến cả thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như trong "Tiếng Sét Trong Mưa" tập 43, Thị Bình vẫn cố chấp giữ bí mật về thân thế của Hải?