Công ty Việt Á nhập 3 triệu que test nhanh từ Trung Quốc

Công ty Việt Á nhập 3 triệu que test nhanh từ Trung Quốc

Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa cung cấp, Công ty Việt Á có nhập que test nhanh thành phẩm từ Trung Quốc, với giá khoảng 21,56 ngàn đồng/test.