Cặp vợ chồng cùng chết trong nhà tắm chỉ vì hành động sai lầm của người chồng khi cứu vợ

Cặp vợ chồng cùng chết trong nhà tắm chỉ vì hành động sai lầm của người chồng khi cứu vợ

2 vợ chồng được tìm thấy đã chết trong nhà tắm, biết nguyên nhân ai cũng xúc động vì thương cảm.