Cảnh chó phê ma túy gây sốc ở Afghanistan và bí mật đau lòng phía sau

Cảnh chó phê ma túy gây sốc ở Afghanistan và bí mật đau lòng phía sau

Những con chó phê ma túy đang là cảnh tượng gây sốc ở Afghanistan, chính người nghiện vô gia cư "chia sẻ" chút ma túy mà họ vất vả kiếm được để lợi dụng mấy con vật.