11 tháng 5 ngày tập 37: Tình cũ của Đăng xuất hiện, đề nghị hợp tác, trùng hợp sao Nhi lại có phát ngôn thế này

11 tháng 5 ngày tập 37: Tình cũ của Đăng xuất hiện, đề nghị hợp tác, trùng hợp sao Nhi lại có phát ngôn thế này

Trong 11 tháng 5 ngày tập 37, nhân vật tình cũ của Đăng đã chính thức xuất hiện.