Bị cưỡng bức trên đất khách, cô gái gốc Việt tự mình đi đòi lại công bằng, thay đổi cả luật pháp nước Mỹ và nhận đề cử giải Nobel Hòa bình

Bị cưỡng bức trên đất khách, cô gái gốc Việt tự mình đi đòi lại công bằng, thay đổi cả luật pháp nước Mỹ và nhận đề cử giải Nobel Hòa bình

Sau khi bị tấn công tình dục, cô gái gốc Việt đã biến đau thương trở thành động lực để cô xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho những nạn nhân rơi vào hoàn cảnh như mình.