Bộ Y tế công bố tỉnh Khánh Hoà hết dịch Covid-19

Bộ Y tế công bố tỉnh Khánh Hoà hết dịch Covid-19

Thứ trưởng bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký quyết định số 648 ngày 26/2 về việc công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.