Tòa tuyên án buổi sáng, đến chiều bị cáo vào TAND tỉnh Bình Phước nhảy từ lầu 2 xuống đất tự sát

Tòa tuyên án buổi sáng, đến chiều bị cáo vào TAND tỉnh Bình Phước nhảy từ lầu 2 xuống đất tự sát

Sau phiên tòa vào buổi sáng, chiều cùng ngày (29/5), bị án Lương Hữu Phước đã lên lầu 2 TAND tỉnh Bình Phước nhảy xuống đất tử vong.