Cập nhật bảng tổng sắp huy chương đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 ngày 10/12

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 ngày 10/12

Đoàn thể thao Việt Nam hiện đã có 81 huy chương Vàng, vượt qua con số chỉ tiêu 65-70 huy chương Vàng, và hoàn thành mục tiêu đứng Top 3 SEA Games 30.