Bức ảnh phản ánh hiện thực đau thương của đại dịch Covid-19: Dàn máy iPad được chuẩn bị để bệnh nhân sắp qua đời từ biệt người thân

Bức ảnh phản ánh hiện thực đau thương của đại dịch Covid-19: Dàn máy iPad được chuẩn bị để bệnh nhân sắp qua đời từ biệt người thân

Hình ảnh dàn máy iPad được một bệnh viện chuẩn bị để bệnh nhân Covid-19 sắp qua đời có thể gọi video với người thân lần cuối gây sốc trên mạng xã hội Mỹ.