Triều Tiên công bố bộ trưởng Quốc phòng mới

Triều Tiên công bố bộ trưởng Quốc phòng mới

Truyền thông nhà nước Triều Tiên xác nhận ông Kim Jong Gwan vừa đưcọ bổ nhiệm làm tân bộ trưởng Quốc phòng, nằm trong khuôn cổ cải tổ nhân sự quy mô lớn của Bình Nhưỡng.