Bộ Y tế công bố thêm 3 ca mới, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam lên 207

Bộ Y tế công bố thêm 3 ca mới, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam lên 207

Trong số 3 ca mới, một người là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh và 2 người liên quan bệnh nhân 124.