Vì sao người Nhật lại tôn sùng bồn cầu?

Vì sao người Nhật lại tôn sùng bồn cầu?

Đối với đất nước Mặt trời mọc, dường như "nhà vệ sinh" luôn có ý nghĩa đặc biệt với con người nơi đây.