Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội: Nếu không có gì thay đổi, ngày 2/3 học sinh sẽ quay lại trường

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội: Nếu không có gì thay đổi, ngày 2/3 học sinh sẽ quay lại trường

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có thông tin mới nhất về lịch quay lại trường của học sinh trên địa bàn.