yêu thương con: 5 năm không có con, tôi vẫn hết mực yêu thương vợ cho đến ngày phát hiện...