yamaha exciter: Động cơ 174,5 cc, SYM Star SR có mạnh hơn Yamaha Exciter?