yamaha exciter: SYM VF3i giá từ 2.000 USD - đối thủ mới của Exciter và Winner