Yahoo Messenger ngừng hoạt động: Yahoo Messenger gửi thư tạm biệt người dùng