Yahoo Messenger: Yahoo Messenger chính thức đóng cửa sau 20 năm phát triển