Yahoo: Xuất hiện tin đồn Facebook xóa tài khoản dùng email Yahoo