Xưởng ma túy: Nam thanh niên ôm cháu bé hơn 1 tuổi thả từ tầng 2 xuống đất, liên tục la hét 'muốn làm người lương thiện'