Xưởng ma túy: Thanh niên cướp ngân hàng ở Sài Gòn: Cầm 700.000 đồng rồi ngồi xuống đếm tiền