Xưởng ma túy: Hành trình triệt phá xưởng sản xuất ma túy của cặp tình nhân đất Cảng