xuất khẩu gạo: Việt Nam ký hợp đồng 1 tỷ USD xuất khẩu gạo độc quyền sang Philippines