Xuân Trường: Buriam 1-0 Muangthong: Văn Lâm chơi xuất sắc nhưng vẫn không cứu được Muangthong