Xuân Trường: Hôm nay, đại chiến Flores – Trương Đình Hoàng sẽ chính thức được chốt?