Xuân Nghi: Mr. Cần Trô khiến đồng đội bấm bụng cười vì hát giọng 'Quảng Nôm'