Xuân Nghi: Thủ tướng: 'Cuộc gặp Trump-Kim là cơ hội nâng tầm môi trường đầu tư Việt Nam'