xuân bắc: Con trai Xuân Bắc nức nở khóc: 'Bố có phải là chồng của vợ con đâu'