xu hướng tóc 2018: Mẫu túi hình yên ngựa đang được Tóc Tiên và sao Việt yêu thích