xét xử Trịnh Xuân Thanh: Xét xử Trịnh Xuân Thanh và em trai ông Đinh La Thăng: Một bị cáo vắng mặt