xét xử Phùng Đình Thực: Xét xử phúc thẩm vụ ông Đinh La Thăng: Nguyên Tổng giám đốc PVN Phùng Đình Thực kêu oan