Xét nghiệm ADN: Khi vứt tờ giấy xét nghiệm ADN trước mặt người cũ, tôi vừa hả hê vừa đau đớn