xếp hàng ở cây ATM: Hà Nội: Công nhân xếp hàng dài chờ rút tiền từ cây ATM mới dám về quê ăn Tết