Xe Thái: BMW cháy nổ, Volkswagen gian lận: Ô tô Đức còn đáng tin?