xe tăng Trung Quốc: Kinh ngạc trước sức mạnh đạn xuyên thép bắn đi từ xe tăng Type 59 cổ điển của Trung Quốc