xe tăng Trung Quốc: Thái Lan hứng chỉ trích vì muốn mua thêm loạt xe tăng Trung Quốc