xe tăng Trung Quốc: Trung Quốc trúng lớn với hợp đồng xuất khẩu 'phiên bản T-54/55' mạnh nhất thế giới